Euroopa Aktsioon

Vaba Euroopa liikumine!

dieea-725x1024

Samal ajal kukkus kokku Nõukogude impeerium, kuid paradoksaalsel kombel leidsid endised võidukad Lääne Liitlasriigid end kaotajate poolelt – Briti ja Prantsuse impeeriumid kadusid ning mõlema riigi pärisrahvad kannatasid sarnaselt sakslastega võõra ülemvõimu ja kolmanda-maailma riikidest tuleva immigratsiooni all. Pärast bolševike eksperimendi lõppu kahandati ja läänestati järk-järgult Venemaa. Venemaa ida- ja lõunaossa emigreerusid hiinlased, kes lõid seal sarnase fait accompli olukorra nagu türklased Saksamaal, Põhja- ja Musta Aafrika rahvad Prantsusmaal või asiaadid Inglismaal ja Hollandis. Ükski neist näidetest ei ole juhuslik – rahvaste ja rasside segamine on osa USA ja ta võimsa sõjaväe poolt toetatud “”uue maailmakorra”” programmist. See on ka põhjuseks, miks USA hoiab oma vägesid paljudes riikides üle kogu maailma.

On avalik saladus, et USA kontrollib maailma, kuid on omakorda kontrollitud Iisraeli kuluaaripoliitika poolt. Kuluaaripoliitikud ja sellega seotud USA eliit on ainsateks tõelisteks Teise maailmasõja võitjateks. Nad manipuleerivad avaliku arvamusega kogu läänemaailmas, eriti Euroopas, ja seda meedia, poliitika, hariduse ning nõusolevate piirkondlike kaasosaliste abil. Sellisest pideva ajupesu keskkonnast sai alguse uus mõtete kontrollimise meetod – poliitkorrektsus. Paljudes Euroopa riikides on see arenenud lausa kriminaalkoodeksiga reguleeritud sõnavabaduse piiramiseks. Selliste anekdootlike seaduste pärast istuvad paljud Euroopa poliitvangid aastaid vanglates.

Viimase saja aasta jooksul toimunu tulemuseks on see, et kunagi säranud Euroopa kultuuri hävitatakse järk-järgult. Valge rahvastiku osakaal kogu maailma rahvastiku suhtes on kahanenud 30 protsendilt 10 protsendile. Mitmekesine ja pidevalt kohal olev vaenlane kontrollib meie maailmajagu poliitiliselt, sõjaliselt, demograafiliselt, kultuuriliselt ja majanduslikult. Globaalselt paistab ohje hoidvat Wall Streeti, Pentagoni ja Hollywoodi kolmainsus. Sellest hoolimata võib näha märke oma võimu haripunkti minetanud hiiglase nõrkusest. Nüüd on käes aeg, mil kõigi eurooplaste ühine pingutus võib viia vabaduseni. Euroopa Aktsioon on enda peale võtnud ülesande püüelda Euroopa iseseisvuse suunas. Ära jää parteide ja valitsuste peale lootma, sest enamus neist on ära müüdud või šantažeeritud. Vabadus peab tulema selgetest peadest ja vapratest südametest mida Euroopa Aktsioon oma tegemistesse kaasab.

Üheks eeskujuks on Hispaania vabastamine mauride ikke alt tuhat aastat tagasi. Euroopa möödunud aegade lipukiri kehtib ka tänapäeval – REKONKISTA – taasvallutus! Üheskoos oleme tugevad! On viimane aeg ärgata unest, sentimentaalsusest ja argpükslikkusest enne, kui uus maailmakord saadab kõik vabadust armastavad inimesed Guantanamosse. 7 eesmärki (vaata järgmist lehte) on meie käitumisjuhend. Nende sõnas ja teos järgimine tähendab, et oled osa tuleviku liikumisest, osa Euroopa Aktsioonist.

Meil on valik:

IN MEMORIAM
MILTIADES – LEONIDAS – SCIPIO – AËTIUS – KNJAZ TERWEL – KARL MARTELL – EL CID – HERZOG HEINRICH – JOHANN SOBIESKI – PRINZ EUGEN

Euroopa Aktsiooni 7 Eesmärki

TEAVITAGE

ARUSAAMINE

TUGI

OSALE

 • icon

  1: KÕNEVABADUSE TAASTAMINE

  Me taotleme eneseväljendusvabadust uudiste kajastamisel ja historiograafias. Oleme vastu sellistele anekdootlikele seadustele nagu Volksverhetzung Saksamaa Liitvabariigis, “Taaslähenemine NS tegevustele” (Wiederbetätigung) Austrias, “Rassilise võrdsuse seadus” (Antirassismusgesetz) Šveitsis ja muudele sarnastele seadustele teistes riikides.

 • icon

  2: KÕIGI VÕÕRVÄGEDE TAGASITÕMBAMINE

  Tahame, et USA taanduks Euroopast ja muud Lääneliitlased Saksamaalt, nagu Nõukogude Liit Ida-Saksamaalt ja Ida-Euroopast pärast 1990-ndaid.

 • icon

  3: ILLEGAALSETE IMMIGRANTIDE VÄLJASAATMINE

  Tahame, et lõppeks immigratsioon Euroopasse ja et võõrastelt mandritelt tulnud inimesed välja saadetaks. Leiame, et Euroopa majanduslik ja poliitiline toetus humanitaarabi näol on kasulikum, kui pagulaste Euroopasse vedamine.

 • icon

  4: ENESEMÄÄRAMISÕIGUS SAKSA LIITVABARIIKIDE JA AUSTRIA SAKSLASTELE RIIKLIKES KÜSIMUSTES

  Tahame, et lõppeks võõrvõim Saksamaal ja Austrias. Saksamaa Liitvabariik, Austria ja Saksamaa Demokraatlik Vabariik loodi Saksa Riigi territooriumile Liitlaste poolt pärast sõja lõppu ja seda rahvusvahelist õigust rikkudes. Kestva rahu loomiseks Euroopas tuleb sõlmida 1945. aastal sõlmimata jäänud rahuleping Saksa Riigiga.

 • icon

  5: EUROOPA ÜHENDRIIKIDE LOOMINE

  Euroopa rahuleping lubaks EL-i ja NATO laialisaatmist, mis asenduks Euroopa ühise välis- ja kaitsepoliitikaga ning annaks liikmesriikidele ülima vabaduse riigisisese, kultuuriliste, haridusliku, rahalise ja majandusliku poliitika korraldamisel. Ühtlasi oleksime nõus looma Venemaaga strateegilise koostöö lepingu.

 • icon

  6: RAHASÜSTEEMI JA MEEDIA AVALIKUKS OMANDIKS MUUTMINE

  1.) Keskpangad peaksid olema juhitud riiklike organite poolt mitte ainult teoorias, vaid ka praktikas.

  2.) Riik peab tühistama intressivõtmist sätestava õiguskaitse.

  3.) Vaid tunnustatud riiklikud, majanduslikud ja kultuurilised korporatsioonid peaksid saaama kommertspanku juhtida.

  4.) Meedias võivad kaasa rääkida vaid selgelt äratuntavad/läbipaistvad ja vastutustundlikud korporatsioonid. Vaid nii on võimalik tagada pressivabadus ja mitmekesisus.

 • icon

  7: MANDUMISE JA KESKKONNA LAASTAMISE VASTU VÕITLEMINE

  Kultuuriline lagundamine tuleb lõpetada. Euroopaliku traditsiooni jäänused tuleb taaselustada, taaskasutada ja edasi arendada. Me pöörame erilist tähelepanu noorte inimeste tervisele, perele, keskkonna säilitamisele, orgaanilisele põllumajandusele (sealhulgas ka detsentraliseeritud seemnekasvatusele) ja orgaaniliste ning loodusesõbralike arenduste rakendamisele meditsiinis, transpordis ja energiatootmises.

This post is also available in: Danish, English, French, German, Italian, Russian, Spanish, Bulgarian, Finnish, Hungarian, Slovenian, Ukrainian